Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 8 huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019 có đáp án. Thời gian làm bài: 150 phút.

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án

Đáp án Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019:

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-1

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-2

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-3

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-4

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *