Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 nghỉ dịch Corona ngày 6/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 gồm các dạng Toán 1, Tiếng Việt 1 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh trong kì nghỉ dịch Corona ngày 6/4.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

Môn tiếng Việt

Bài 1: Chính tả (nghe – viết)

Bài viết: Bé ở nhà (Tiếng Việt 1, Tập hai, Trang 33).  Viết đầu bài và đoạn “Nhân lễ rằm …. cho bé.”

Bài 2. Điền âm ng hay ngh vào chỗ chấm:

……..ỉ ……ơi               con ………an                             ……….é ọ

Bài 3: Điền âm c, k hay âm q  vào chỗ chấm:

……ua loa              …..ủ nghệ                   thước …….ẻ

Bài 4. Điền âm x  hay âm s vào chỗ chấm:

….e lu.                            Chim …..ẻ.                     lò …..o

Quả …u……u.                      thị …..ã.                        Kỹ ….ư

Bài 5. Đọc bài: Ở nhà trẻ (trang 23)

Bài 6: Đọc cả bài.

Dỗ bé (trang 25).

Môn Toán

Bài 1. Cho :7;  12 ;  8 ;  19 ;  5 ;  0 ;  15  ;   9 ; 11:

  1. Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………
  2. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….
  3. Trong các số trên , số lớn nhất là :………………………………
  4. Trong các số trên , số bé nhất là :……………………………….

Bài 2.Tính:

12+5=….             10+9=…              16-2=…

17-7=…             15+2=….              6+2=…

13+5=….              17+2=…             14-4=…

16-5=…             14-3=….               10-8=…

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

13 + 5                      16 – 2                     16 + 3

10 + 3                     15 – 5                       18 – 3

17 + 2                      17 – 7                     19 – 1

15 + 2                      10 – 6                       10 – 5

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

 10 +….= 17                13 +……= 18

16 – ……= 12              19 – …..= 10

10+…..= 16               19 -….= 12tài liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *