Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 nghỉ dịch Corona ngày 7/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 gồm các bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 1 cho các em học sinh tự làm trong kì nghỉ dịch Corona ngày 7/4.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1. Điền âm ch hay âm tr vào chỗ chấm:

Cá…..ê           …….. ẻ tre             ……ó xù

…..ả cá.           nhà……..ọ            ……e ngà

Bài 2Điền âm n hay âm l vào chỗ chấm:

Quả……a              ….á cờ           cái….ơ

Kì……ạ.             . …ấu ăn.            bạn….y

Bài 3. Điền âm x hay âm s vào chỗ chấm:

….e lu.             Chim…..ẻ.            lò…..o

Quả…u……u.        thị…..ã.              Kỹ….ư

Bài 4Chọn các vần oa, oe, uê, uy, an, ăn, ân, am, ăng, ai điền vào chỗ chấm:

Cổ l……         đỏ h…..               bé về q……

L……tre.         hoa b……             ch…..bò

Quả c….        tr…. rằm.              Con n……

Tập đọc các bài sau:

5. Ngân đi nghỉ mát. (trang 29)

Đọc đoạn 1: Đó là… san sát.

6. Nhớ bà (trang 31)

Đọc cả bài

7. Bé ở nhà (trang 33)

Đọc cả bài

8. Bé xách đỡ mẹ (trang 43)

Đọc cả bài

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 1: Tính

15 + 2 – 4 =           14 – 2 + 6=

12 + 3 + 3=           15 + 4 – 9 =

14 + 3 + 2 =           13 + 5 – 4 =

15 + 1 – 2 =          13 + 6 – 5 =

11 – 1 + 8 =           19 – 0 + 0 =

Bài 2: Tính

1cm + 4cm =……        13cm + 4cm =…..         18cm – 4cm =……

10cm – 7cm =……       15cm + 4cm =….         11cm + 8cm =…..

13cm + 5cm =…….       17cm +2cm = ……          17cm – 4cm =…..

16cm – 6cm =……       14 cm + 3cm =…….         19cm – 8cm =……

Bài 3: Tính

13cm + 2cm – 2cm =

10cm + 5cm – 4cm =

14cm + 3cm – 7cm =

16cm – 4cm + 2cm =

19cm – 9cm + 7cm=

15cm + 1cm – 4cm =

13cm + 5cm – 5cm =

11cm – 1cm + 8cm =

19cm – 9cm + 0cm =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *