Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 nghỉ dịch Corona ngày 8/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 gồm các bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 1 cho các em học sinh tự làm trong kì nghỉ dịch Corona ngày 8/4.

*Chú ý: link tải phiếu bài tập ở dưới bài viết này

Môn tiếng Việt

Câu 1. Bé xách đỡ mẹ (trang 43)

Đọc cả bài

Câu 2: Họ nhà dế  (trang 45)

Đọc cả bài

Câu 3. Hoa mai vàng (trang 49)

Đọc cả bài

Câu 4:

Điền vần uân hoặc vần uât vào chỗ trống cho đúng:

Ch……..   bị,  t………  lễ,     mĩ   th………,        x……….    sắc

Câu 5:               

Điền vần oai hoặc vần oay vào chỗ trống cho đúng:

Củ kh……….,     loay  h……….,   quả  x………,      hí   h……….

Câu 6:                       

Điền vần uyên hoặc vần uyêt vào chỗ trống cho đúng:

Kh ……… bảo,   hay t……….,  q……… định,    ch……….    cành

Môn Toán

Bài 1: Cho các số: 10, 7, 78, 90, 97, 21, 5

a) Xếp các số đó tự từ lớn đến bé:…………………………………………………………….

b) Xếp các số đó từ bé đến lớn:………………………………………………………………..

b) Trong các số đó:

– Số có hai chữ số là:…………………………………….

Số tròn chục là : …………………………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

20 + 20

…………

…………

…………

30 + 10

…………

…………

…………

4 + 30

…………

…………

…………

40 + 40

…………

…………

…………

5 + 20

…………

…………

…………

Bài 3: Tính nhẩm

10cm + 50cm =……….

30cm + 40cm =………

40cm + 50cm =………

20cm + 40cm =…….…

60cm + 20cm =………

50cm + 20cm =………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *